مراسم
شب بیست و یکم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ شب بیست و یکم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
شب بیستم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ شب بیستم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
شب نوزدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ شب نوزدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
شب هفدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ شب هفدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
شب سیزدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷۲۲ شب سیزدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷۲۲
شب دوازدهم محرم (شام غریبان-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ شب دوازدهم محرم (شام غریبان-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
عصر دهم محرم (عاشورا-دسته عزاداری محله حصاربوعلی-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ عصر دهم محرم (عاشورا-دسته عزاداری محله حصاربوعلی-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
ظهر دهم محرم (عاشورا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ ظهر دهم محرم (عاشورا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
شب یازدهم محرم (عاشورا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ شب یازدهم محرم (عاشورا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
عصر نهم محرم (تاسوعا-دسته عزاداری محله کاشانک-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ عصر نهم محرم (تاسوعا-دسته عزاداری محله کاشانک-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
ظهر نهم محرم (تاسوعا - حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ ظهر نهم محرم (تاسوعا - حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
شب نهم محرم (تاسوعا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ شب نهم محرم (تاسوعا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
شب هشتم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ شب هشتم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
مراسم روز ششم محرم (شال ریزان-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ مراسم روز ششم محرم (شال ریزان-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
جشن عید سعید غدیر خم ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ جشن عید سعید غدیر خم ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
دسته عزاداری ایام مسلمیه و  شهادت امام محمد باقر (ع) ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ دسته عزاداری ایام مسلمیه و شهادت امام محمد باقر (ع) ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ جلسه هفتگی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
جشن میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ جشن میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵/۰۵/۲۵