مراسم
روز سی ام صفر (شهادت  امام رضا (ع) - حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ روز سی ام صفر (شهادت امام رضا (ع) - حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
شب سی ام صفر (شهادت  امام رضا (ع) - حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ شب سی ام صفر (شهادت امام رضا (ع) - حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
شب بیست و نهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ شب بیست و نهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
روز بیست و هشتم صفر (رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ روز بیست و هشتم صفر (رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
شب بیست و هشتم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ شب بیست و هشتم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
شب بیست و هفتم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ شب بیست و هفتم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
شب بیست و ششم صفر (یادواره شهدا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ شب بیست و ششم صفر (یادواره شهدا-حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
شب بیست و پنجم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ شب بیست و پنجم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
شب پانزدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ شب پانزدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
شب چهاردهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ شب چهاردهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
شب سیزدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ شب سیزدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
شب دوازدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ شب دوازدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
شب یازدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ شب یازدهم صفر (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
شب بیست و دوم محرم (حسینیه نیاوران)  ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ شب بیست و دوم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
شب بیست و یکم محرم (حسینیه نیاوران)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ شب بیست و یکم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
شب بیستم محرم (حسینیه نیاوران)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ شب بیستم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
شب نوزدهم محرم (حسینیه نیاوران)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ شب نوزدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
شب هجدهم محرم (حسینیه نیاوران)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ شب هجدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
شب شانزدهم محرم (حسینیه نیاوران)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ شب شانزدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
شب پانزدهم محرم (حسینیه نیاوران)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ شب پانزدهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
روز چهاردهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ روز چهاردهم محرم (حسینیه نیاوران) ۱۳۹۶/۰۷/۱۳