ویدئوها
گلچین عزاداری عاشورا ۱۳۹۲ گلچین عزاداری عاشورا ۱۳۹۲

سخنرانی : آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

 

 

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۲

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

مکان : تجریش مسجد گیاهی

 

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۲

مداحی: کربلایی سید امیر جوزی

مکان : تجریش مسجد گیاهی

 

محرم ۱۳۸۹ هیئت دیوانگان کاشان محرم ۱۳۸۹ هیئت دیوانگان کاشان

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

مکان : کاشان هیئت دیوانگان کاشان