ویدئوها
ظهر سی ام صفر ۱۳۹۵(شهادت امام رضا-حسینیه نیاوران) ظهر سی ام صفر ۱۳۹۵(شهادت امام رضا-حسینیه نیاوران)

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : ۴ شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۵ بعد از نماز ظهر و عصر

مکان : خیابان شهید باهنر میدان نیاوران حسنیه نیاوران

 

ظهر دهم محرم ۱۳۹۵(عاشورا-حسینیه نیاوران) ظهر دهم محرم ۱۳۹۵(عاشورا-حسینیه نیاوران)

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : ۴ شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۵ بعد از نماز ظهر و عصر

مکان : خیابان شهید باهنر میدان نیاوران حسنیه نیاوران

صبح دهم محرم ۱۳۹۵(عاشورا -کاشانک) صبح دهم محرم ۱۳۹۵(عاشورا -کاشانک)

دسته عزاداری سینه زنی حسینیه نیاوران
مداحی : حاج حمید جبلی - کربلایی سید امیرجوزی

زمان :۴ شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ صبح

مکان : کاشانک مسجد کاشانک

شب یازدهم محرم ۱۳۹۵(عاشورا -تکیه حصاربوعلی) شب یازدهم محرم ۱۳۹۵(عاشورا -تکیه حصاربوعلی)

دسته سینه زنی حسینیه نیاوران
مداحی : حاج حمید جبلی - کربلایی سید امیر جوزی

زمان : ۳ شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۵ بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان : خیابان شهید باهنر تکیه حصاربوعلی

شب نهم محرم ۱۳۹۵(تاسوعا- تکیه تجریش) شب نهم محرم ۱۳۹۵(تاسوعا- تکیه تجریش)
۳۰ صفر ۱۳۹۴ ظهر شهادت امام رضا (ع) حسینیه نیاوران ۳۰ صفر ۱۳۹۴ ظهر شهادت امام رضا (ع) حسینیه نیاوران

مداحی : حاج حسن فهیم نژاد - حاج حمید جبلی - کربلایی سید امیر جوزی

زمان : شنبه ۲۱  آذر ماه ۱۳۹۴ بعد از اذان ظهر و عصر

مکان : خیابان نیاوران میدان نیاوران حسینیه نیاوران

شب بیست و دوم محرم ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران شب بیست و دوم محرم ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی
زمان : چهار شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ از نماز مغرب و عشاء
مکان : خیابان نیاوران میدان نیاوران حسینیه نیاوران

شب نوزدهم محرم ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران شب نوزدهم محرم ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ از نماز مغرب و عشاء

مکان : خیابان نیاوران میدان نیاوران حسینیه نیاوران

مراسم شام غریبان ۱۳۹۴حسینیه نیاوران مراسم شام غریبان ۱۳۹۴حسینیه نیاوران

مداحی : حاج حسین فهیم نژاد - حاج حمید جبلی - کربلایی سید امیر جوزی

زمان : شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۴ از نماز مغرب و عشاء

مکان : خیابان نیاوران میدان نیاوران حسینیه نیاوران

ظهر عاشورا ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران ظهر عاشورا ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۴ از نماز ظهر و عصر

مکان : خیابان نیاوران میدان نیاوران حسینیه نیاوران

شب عاشورا ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران شب عاشورا ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : جمعه ۱ آبان ماه ۱۳۹۴ از نماز مغرب و عشاء

مکان : خیابان نیاوران میدان نیاوران حسینیه نیاوران

ظهر تاسوعا ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران ظهر تاسوعا ۱۳۹۴ حسینیه نیاوران

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : جمعه ۱ آبان ماه ۱۳۹۴ از نماز ظهر و عصر

مکان : خیابان نیاوران میدان نیاوران حسینیه نیاوران

شب تاسوعا ۱۳۹۴ تکیه تجریش شب تاسوعا ۱۳۹۴ تکیه تجریش

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : پنجشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۲۳

مکان : میدان تجریش - تکیه بالای تجریش

ظهر عاشورا ۱۳۹۳ حسینیه نیاوران ظهر عاشورا ۱۳۹۳ حسینیه نیاوران

سخنرانی : آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

ظهر عاشورا ۱۳۹۳ مسجد کاشانک ظهر عاشورا ۱۳۹۳ مسجد کاشانک

دسته عزاداری زنجیر زنی و سینه زنی حسینیه نیاوران
مداحی : حاج حسین فهیم نژاد - کربلایی سید امیرجوزی

شب عاشورا ۱۳۹۳ حسینیه نیاوران شب عاشورا ۱۳۹۳ حسینیه نیاوران

سخنرانی : آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

شب عاشورا ۱۳۹۳ تکیه حصاربوعلی شب عاشورا ۱۳۹۳ تکیه حصاربوعلی

دسته عزاداری زنجیر زنی و سینه زنی حسینیه نیاوران
مداحی : حاج حسین فهیم نژاد - کربلایی سید امیر جوزی

ظهر تاسوعا ۱۳۹۳ حسینیه نیاوران ظهر تاسوعا ۱۳۹۳ حسینیه نیاوران

سخنرانی : آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

شب تاسوعا ۱۳۹۳ تکیه تجریش شب تاسوعا ۱۳۹۳ تکیه تجریش

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی

زمان : یکشنبه ۱۱ آبان ماه از ساعت ۲۳

یادواره شهدا حسینیه نیاوران ۱۳۹۲ یادواره شهدا حسینیه نیاوران ۱۳۹۲

قاری قرآن کریم : جانباز حاج احسان جهان بخش
بیانات :فرمانده نیروی دریایی امیر دریا دار سیاری

شب تاسوعا ۱۳۹۲ تکیه تجریش شب تاسوعا ۱۳۹۲ تکیه تجریش

مداحی : کربلایی سید امیر جوزی
مکان : میدان تجریش تکیه بالای تجریش